Gıda Güvenliği Politikamız

Uğur Entegre Gıda olarak misyon ve vizyon hedeflerimiz doğrultusunda kalite ve gıda güvenliği politikamız;

 • Sektörümüzde gelişmeleri sürekli takip ederek ve kendimizi yenileyerek öncü kuruluş olmak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlara uygun ürün üretmek.
 • Ürünlerimizin sağlıklı ve kaliteli girdilerle, hijyenik koşullarda üretilmesini depolanmasını ve sevkini sağlamak.
 • Tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamak, sağlığa uygun ve kaliteli ürünler sunmak.
 • Firma içerisinde etkin iletişim kanalları oluşturarak takım ruhu içerisinde gıda güvenliği bilincini oluşturarak güvenli ürün üretilmesini sağlamak.
 • Yüksek seviyede tüketici güvenliği ve müşteri memnuniyeti sağlamak.
 • Müşteri siparişlerini zamanında, eksiksiz, hatasız ve gıda güvenliği gerekliliklerini sağlayarak karşılamak.
 • Müşteri ve yasal mercilerden geri dönüşleri en kısa sürede yanıtlamak, bunları çalışanlarla paylaşarak uygunsuz geri dönüşlerin tekrarını önlemek.
 • Üretimin her aşamasında ve son ürünün müşteriye kadar uzanan sürecinde izlenebilirliği tam olarak sağlamak.
 • Gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak ve bu hizmetleri gerçekleştirirken çevrenin korunması için Gıda Güvenliği Yönetim sistemlerimizin gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek.
 • Tedarik zincirinin her halkasında, insan ve hayvan sağlığını ön planda tutarak ürün güvenliğini korumak.
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yetkin personel istihdamı ile sistemi gözden geçirmek ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.